Innovasjonscamp "Et friskere Nordland"

Nordland · 25.september 2015

Sommeren 2015 ble navnet på programmet Gründercamp fra UE Norge endra til Innovasjonscamp. Innholdet er som før, mens navnet er oppdatert og i tråd med utviklinga i samfunnet.

Vi har gleden av å invitere elever og lærere på 9. trinn ved skolene i Hadsel til Innovasjonscamp i samarbeid med Folkehelsa i Hadsel kommune.

Påmelding gjøres ved at skolen snarest mulig sender oss deltakerlister hvor elevene er delt inn i grupper à 5. Dette er viktig av hensyn til den totale planlegginga. Dere velger selv om elevegruppene skal blandes mellom klasser og trinn eller ikke.

InnovasjonsCamp har innføring av «Helsefremmende skoler» som hovedtema. Se for øvrig prosjektbeskrivelsen som er vedlagt.

InnovasjonsCamp er en treningsleir i kreativitet, samarbeid og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget er hemmelig helt til denne dagen, men temaet er gitt og skolene oppfordres til å forberede elevene med hjelp av informasjon fra følgende nettsteder:

www.helsedirektoratet.no/folkehelse/fysisk-aktivitet

www.helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering

www.nfk.no/tjenester/folkehelse/tiltak-og-levevaner

www.olympiatoppen.no/fagomraader/irdettsernaering/page1016.hrml

Campen går over en skoledag, fra kl 09:00 – 15:00. Oppdraget blir gitt av Folkehelsa i Hadsel. Elevene jobber med oppdraget i grupper på ca 5 elever og presenterer løsningen for en jury som kårer en vinner ut fra gitte kriterier. Denne løsningen skal de lage som en skisse eller som en modell og presentere for juryen ved bordet sitt til gitt tidspunkt.

PROGRAM

09:00 Åpning
09:10 Oppvarmings- og samarbeidsøvelser
09:30 Oppdragene presenteres
09:40 Idèmyldring
10:00 Løsing av oppdrag
11:00 Arbeidslunsj
12:30 Presentasjon av løsninger for jury
13:30 Jurymøte
13:45 Premieutdeling
14:00 Avslutning