Innovasjonscamp Indre Salten

Nordland · 03.februar 2016

Sommeren 2015 ble navnet på programmet Gründercamp fra UE Norge endret til Innovasjonscamp. Innholdet er som før, mens navnet er oppdatert og i tråd med utviklinga i samfunnet.

InnovasjonsCamp er en treningsleir i kreativitet, samarbeid og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom.

Mer info kommer etterhvert!