Kurs i MINI-SMART

Nordland · 19.november 2013

I samarbeid med Bodø kommune arrangerer UE Nordland et metodekurs i MINI-SMART for lærere i Bodøområdet den 19. november kl. 13.00. Kurset er praktisk rettet og vi tar utgangspunkt i temaet vinter. Kursdeltakerne får prøve seg i elevrollen som forsker og går gjennom SMART-metodikkens fem faser:

Fase 1: Detektiv

Fase 2: Nå fikk jeg en idé

Fase 3: Hva nå?

Fase 4: Dette ble det til!

Fase 5: Veien videre

Aktiv