Kurs i Økonomi og Karrierevalg, Helgeland

Nordland · 25.oktober 2013

Helgeland Sparebank vil i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Nordland tilby alle ungdomsskoleelever på Helgeland å gjennomføre programmet Økonomi og karrierevalg.

Økonomi og karrierevalg er et program som gir veiledning i personlig økonomi knyttet til utdanning og karrierevalg.

Økonomi og karrierevalg går over fire økter à 90 minutter. Programmet er basert på at en ekstern veileder gjennomfører de fire arbeidsøktene. Lærer skal være til stede og bistå etter behov. Programmet er beregnet på elever på 8.–10. trinn. Vår anbefaling er å kjøre det på 9. og/eller 10. trinn. Vi ønsker å kjøre det 1 hel dag i stedet for å dele det opp i fire økter under dette prosjektet for å rekke så mange elever som mulig i perioden.

Her finner dere mer informasjon om programmet

Ungdomsøkonom Geir Pedersen fra Helgeland Sparebank er ansatt i halv stilling for å gjennomføre dette kurset rundt omkring på Helgeland. Banken vil dekke utgiftene til materiell (klassesett) for gjennomføring av programmet.

Dette er en gylden sjanse til å få en ekstern rådgiver inn i klasserommet, og vi håper dere melder deres interesse for gjennomføring så snart som mulig.

Påmelding skjer via link under her. Her skriver dere inn ønsket tidspunkt for gjennomføring, så vil vår rådgiver kontakte dere nærmere.