Leder for en dag

Nordland · 22.januar 2015

22.januar skal utvalgte elever få en opplevelse de sent kommer til å glemme: De skal få følge hver sin toppleder gjennom en arbeidsdag!

Hvert år får flere tusen elever og studenter ledererfaring gjennom Ungt Entreprenørskaps bedriftsprogrammer Ungdomsbedrift og Studentbedrift. I ung alder får de erfare hva det krever å få en gruppe mennesker til sammen å sette seg – og nå – de målene de har blitt enige om. For noen er ledererfaringen starten på en reise de kanskje ikke visste at de skulle begi seg ut på.

Ungt Entreprenørskap møter mange unge talenter som både vil, tør og kan. På arrangementet Leder for en dag får noen utvalgte elever ”skygge” hver sin toppleder gjennom en arbeidsdag. Deltakerne har stor bredde i bakgrunn og studieretninger, men noe har de felles: De har utmerket seg i ledende stillinger i ungdoms- og studentbedrifter.

Dette er lederne og virksomhetene som deltar på Leder for en dag:

Ivar Kristiansen Regiondirektør NHO
Ole Henrik Hjartøy Ordfører Bodø Kommune
Hege Hafnor Daglig leder Eie Eiendomsmegling
Ann-Kristin Rønning Nilsen Reiselivssjef Visit Bodø
Lars Vorland Direktør Helse Nord
Roger Pettersen Administrerende Direktør Corponor
Brita Bjørnbakk Daglig leder Riktig Spor
Cathrine Stavnes Avd.direktør Marked & Kompetanse NAV
Unni Olsen Direktør Clarion Collection Hotel Grand
     
     

Elvever som skal delta gjennom innsendte søknader har fått beskjed om dette pr epost.