Oppstartskurs SMARTere VÆR

Nordland · 15.januar 2014

Innfør SMART-metoden i ditt klasserom. Lag litt liv i klasserommet ved å la elevene arbeide kreativt med læreplanmålene.
Bruk SMARTere Vær som inngangsport til en verden av kreativitet og skaperglede.
Gjennom arbeid med SMART-metoden kan du få elevene til å løse dine og deres utfordringer med været her nord.
SMART-metoden tar for seg 5 enkle steg fra problemidentifikasjon til idéskapning, og til slutt lage en endelig løsning på det evinnelige problemet.
Ungt Entreprenørskap inviterer alle elevene fra 4. - 7. trinn til å lage sine løsninger på våre værutfordringer.
Din skole kan bli med på dette kreative prosjektet som starter i løpet av mars 2014. SMART tar fra 12 skoletimer å gjennomføre,
og alle som er med i prosjektet er med i konkurransen om å vinne en opplevelsesreise for klassen!
I tillegg til læreplanmålene lærer elevene:
•    Å være kreative
•    Å samarbeid
•    Å gjøre valg
•    Å kommunisere
•    Å formulere seg skriftlig
•    Å presentere for andre
Vedlagt er Lærerveiledning for programmet!