Oppstartskurs SMARTere VÆR

Nordland · 04.februar 2014

Øsbyen og Aspåsen innfører SMART-metoden i ditt klasserom. Elevene skal arbeide kreativt med læreplanmålene i og utenfor klasserommet.
SMARTere Vær kan være inngangsporten til en verden av kreativitet og skaperglede.
Gjennom arbeid med SMART-metoden kan du få elevene til å løse dine og deres utfordringer med været her nord.
SMART-metoden tar for seg 5 enkle steg fra problemidentifikasjon til idéskapning, og til slutt lage en endelig løsning på det evinnelige problemet.
Ungt Entreprenørskap inviterer alle elevene fra 4. - 7. trinn til å lage sine løsninger på våre værutfordringer.
Din skole kan bli med på dette kreative prosjektet som starter i løpet av mars 2014. Tidsbruk på programmet er bererent til omlag 12 skoletimer.
Alle som er med i prosjektet er med i konkurransen om å vinne en opplevelsesreise for klassen!
I tillegg til læreplanmålene lærer elevene:
•    Å være kreative
•    Å samarbeid
•    Å gjøre valg
•    Å kommunisere
•    Å formulere seg skriftlig
•    Å presentere for andre
Vedlagt er Lærerveiledning for programmet!