Oppstartskurs SMARTere VÆR

Nordland · 22.mai 2014

SMARTere Vær kan være inngangsporten til en verden av kreativitet og skaperglede.

Gjennom arbeid med SMART-metoden kan du få elevene til å løse dine og deres utfordringer med været her nord.

SMART-metoden tar for seg 5 enkle steg fra problemidentifikasjon til idéskapning, og til slutt lage en endelig løsning på det evinnelige problemet.

Gjennom Ungt Entreprenørskap inviteres alle elevene fra 4. - 7. trinn til å lage sine løsninger på våre værutfordringer.

I tillegg til læreplanmålene lærer elevene:
•    Å være kreative
•    Å samarbeid
•    Å gjøre valg
•    Å kommunisere
•    Å formulere seg skriftlig
•    Å presentere for andre

Vedlagt er Lærerveiledning for programmet!

Meld din skole på så raskt som mulig.