SMARTere vær, Brønnøysund

Nordland · 04.desember - 06.november 2014

For lærere. Innføring i SMART metoden.

Programmene for 1.-7. trinn vektlegger å utvikle personlige egenskaper og holdninger gjennom kreativitet og utforskertrang. De styrker elevenes identitet og tilhørighet til eget lokalmiljø og bevisstgjør dem på at de kan være med å påvirke sine egne omgivelser. 

Dette er et to-timers kurs (13.00-15.00)for lærere for å sette seg inn i metoden, som de videreformidler til sine elever.

Programmet er basert på aktiv læring. Elevene er selv aktive i å definere problemområder, forske på ulike muligheter og bruke sitt  NETTVERK, for å finne løsninger som kommer til nytte for dem selv og andre. Her er det vesentlig at elevene lærer og høster erfaringer utenfor skolen og at lærer har rollen som veileder i prosessen.

SMART har mellomtrinnet som målgruppe og oppfyller læreplanmål i blant annet norsk,  MATEMATIKK, kunst og håndverk og naturfag. Programmet er fleksibelt med hensyn til tidsbruk og kan gjennomføres i løpet av alt fra et par dager til flere uker.

Programmet kan kobles til Nysgjerrigper-metoden med  GJENSIDIG utbytte. Der Nysgjerrigper tilfører SMART forskningsperspektivet, bidrar Ungt Entreprenørskap med entreprenørskapstilnærmingen mer vekt på kreativitet og verdiskaping.

For nærmere informasjon, send mail til grete.nordgaard@ue.no eller ring 478 99 101.