Smart camp Kick-off, Mosjøen

Nordland · 13.mars 2013

Smart camp gjennomføres for elevene på mellomtrinnet, og elevene får som utfordring å lage et selvdrevet fremkomstmiddel basert på fornybar energi. Kick-off Smart camp er første del av prosjektet, og er for lærere som skal gjennomføre dette. Vi anbefaler to deltakere fra hver skole.

Smart camp

Smart camp er teknologi med vekt på elektromekanikk, design, entreprenørskap og fornybar energi. Prosjektet har tre milepæler:

  1. Kick-off, heldags workshop og oppstart for lærere
  2. Gjennomføring på skolene med elever og lærere
  3. Finale, hvor elevene demonstrerer sin løsning. 

Kurset inkluderer materiell og lunsj, og det går over en hel dag