Smartcamp 2014 kickoff Narvik

Nordland · 03.desember 2013

Skistua skole og Ungt Entreprenørskap Nordland inviterer til avspark på Smartcamp!

Smartcamp kickoff for lærere på mellomtrinn, er første del av prosjektet hvor finalen vil finne sted på Skistua skole, Narvik 20. mai 2014. Suksessen fra i fjor gjentas og vi ønsker lærere og elever velkomne til å delta i dette entreprenørielle prosjektet, som inneholder mengder av kunnskap, glede og automatisk oppnåelse av flere læremål! Kursdagen 3. desember passer best for lærere som ikke har ledet arbeidet med Smartcamp på skolen før, eller som oppfriskning om du har deltatt før. Bruk påmeldingsknappen under bildet.

LODDING2

Tid:   tirsdag 3. desember, kl. 9-16
Sted: Newtonrommet i Narvik

Program:
Om SMART generelt og SMARTCAMP spesielt
Kreativitet og idèprosesser
Presentasjon av Newtonrommet
Elektromekanikk i praksis
Presentasjon og testkjøring 

P5150600

Kursavgiften på NOK 850,- dekker alt kursmateriell og lunsj 

Naturvitenskapens lover og teorier er modeller av en sammensatt virkelighet, og disse modellene endres eller videreutvikles gjennom nye observasjoner, eksperimenter og ideer.

Forskning og ny kunnskap i naturvitenskap og teknologi har stor betydning for samfunnsutviklingen og for livsmiljøet.

Naturfag skal bidra til at unge utvikler kunnskaper og holdninger som gir dem et gjennomtenkt syn på samspillet mellom natur, individ, teknologi, samfunn og forskning.

Å arbeide både praktisk og teoretisk i laboratorier med ulike problemstillinger er nødvendig for å utvikle kunnskap om naturvitenskapens metoder og tenkemåter. Dette kan bidra til utvikling av kreativitet, kritisk evne, åpenhet og aktiv deltakelse i situasjoner der naturfaglig kunnskap og ekspertise inngår.

Varierte læringsmiljøer som eksperimenter i laboratoriet og ekskursjoner til vitensentre og bedrifter vil berike opplæringen og gi rom for undring, nysgjerrighet og fascinasjon.

Les mer i vedlagte dokument: 

Elevgruppa skal lage et energieffektivt og selvgående framkomstmiddel som tilfredsstiller kravene under.

Kjøretøyet
• skal gis et navn
• skal være mellom 15 og 30 cm langt
• skal maksimalt bruke en elektromotor (4,5V) til framdrift
• skal drives med reim (hjuldrift) og/eller propell
• skal ha minst ett lyspunkt, med fritt valgt plassering
• byggematerialet kan bestå av styrodur, papir, kartong, streng eller lignende

Juryens vurderingskriterier
• at kjøretøyet beveger seg fra angitt start til mål uten menneskelig påvirkning, minst 10 meter
• design, med vekt på innovasjon og kreativ utforming
• presentasjon muntlig
• presentasjon ved en skriftlig SMART-rapport

Alt er lov når det gjelder design!

Alt er lov når det gjelder design!

Ved finalen vil en jury fra arbeids- og næringsliv foreta vurdering av gruppenes innsats, og avgjøre hvem som vinner. I juryen sitter også en elev fra forrige års vinnergruppe. Vi søker nå etter jurymedlemmer og ber interesserte ta kontakt snarest. 

Gruppa fra Skjomen svarer på spørsmål fra juryen

Gruppa fra Skjomen svarer på spørsmål fra juryen

 

På finalen i Narvik mottar vinnergruppa premier gitt av våre samarbeidspartnere. De overtar også vandrepokalen, som følger skolen elevene representerer, og som hittil har følgende historie:

2013 - Skjomen skole, Narvik

2012 - Kongsvik skole, Tjeldsund

Glade elever fra Skjomen tar hjem vandrepokalen!

Glade elever fra Skjomen tar hjem vandrepokalen!

Basert på Ungt Entreprenørskaps (UE) program SMART, tar SMARTCAMP-konseptet rundt kreativitet og ideutvikling ett skritt videre sånn at det nå også omfatter elektromekanikk, design, entreprenørskap og fornybar energi. Elevene på mellomtrinn får i oppdrag å konstruere og bygge et selvgående kjøretøy, baserert på enkle hjelpemider som batteridrevet elektromotor, plastmateriale og andre komponenter. På hver skole arrangeres lokal finale og vinnergruppa stiller på finalen i Narvik.

Framdrift:
1 - Kickoff, heldags kurs og oppstart for lærere, 3. desember
2 - Forberedelser, innkjøp av materiell, desember og januar
3 - Smartcamp på skolen, og lokale finaler, februar - mai
4 - Regionfinale i Narvik, 20. mai

Finalekjøring på Skistua

Finalekjøring på Skistua