UB Inkluderende Arbeidsliv, Brønnøysund

Nordland · 18.november 2014

Innføring i inkluderende arbeidsliv og hvordan dette kan brukes i ungdomsbedriften.

Det er ønskelig at hele bedriften deltar på dette.