UB Inkluderende Arbeidsliv, Narvik

Nordland · 04.november 2014

Innføring i inkluderende arbeidsliv og hvordan dette kan brukes i Ungdomsbedrift.

Det er ønskelig at hele bedriften er med på dette.