UB Kick-off, Leknes

Nordland · 23.september 2014

Oppstart av ungdomsbedriftsåret med informasjon og inspirasjon