UB Kick-off, Mosjøen

Nordland · 10.september 2014

Oppstart av ungdomsbedriftsåret med informasjon og inspirasjon

Progam for dagen:

08.30-09.00               Presentasjon av UE og dere

09.00-10.00                Hva er UB? Eksempler og gjennomgang av UB løypa. Elever som har vært med på tidligere UBer kommer og forteller

10.00-10.10                Pause

10.10-10.30                Kreativitetsøvelser

10.30-11.00               Idèfase

11.00-11.10               Pause

11.10-11.20                Gruppene skriver sin forretningsidè og visjoner/mål for denne

11.20-11.40                Dere deler deres idè med de andre elevene. Fremlegg på ca to minutter