UB Regnskapskurs, Bodø

Nordland · 18.november 2014

Regnskapskurs for økonomisjef og daglig leder i ungdomsbedriften.

Tema:

Grunnleggende forståelse og kunnskap

  • Om regnskap
  • Aktuelle bokførings-, skatte- og avgiftsregler for ungdomsbedrifter

        

Krav til føring av et tilfredsstillende regnskap

  • Oversiktlighet
  • Kasse- og kontantregistrering (inklusive avstemminger)
  • Sluttregnskap (balanse- og resultatoppstilling)
  • Praktisk regnskapsføring gjennom oppgaveløsning