Helgeland Sparebank er nominert til hederstung pris for sitt arbeid med å øke unges innsikt i personlig økonomi.

Nordland · 17 aug 2016

Sparebanken Helgeland kan vinne hederstung pris for sitt engasjement i skolen

Hvert år deler Finans Norge og Ungt Entreprenørskap ut en nasjonal pris til en finansinstitusjonen som på forbilledlig vis har bidratt til å øke unges kunnskap om personlig økonomi. Sparebanken Helgeland har siden oppstarten av samarbeidet med Ungt Entreprenørskap, gitt over 3 500 elever opplæring i personlig økonomi. Nå har banken ansatt en person på fulltid for å følge opp satsingen. 

Forebygger økonomiske problemer hos unge

– Konsekvensene kan være enorme når ungdom kommer økonomisk skjevt ut i tidlig alder. Statistikk viser at flere unge opplever betalingsproblemer og –anmerkninger. Dette kan gi negative følger for dem langt inn i voksenlivet. Vi hadde ikke hatt mulighet til å nå så mange elever uten Sparebanken Helgeland som partner. I tillegg oppleves læringen virkelighetsnær og relevant for elevene når bankansatte er ute i klasserommene og kjører programmet, sier Steve Hernes, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Nordland. 

Programmet Økonomi og karrierevalg er utviklet av Ungt Entreprenørskap. Elever i ungdomsskolen får en skoledag helt utenom det vanlige når de får besøk fra den lokale banken. De får reflektere over egne utdannings- og karrierevalg ut i fra egne interesser, holdninger og verdier. De får trene på å sette opp budsjett over hva de  ha penger til, og hva de ønsker å bruke penger på basert på en gitt inntekt, og de får innsikt i hvilke økonomiske konsekvenser ulike valg kan få. 

 

Faglig troverdighet skaper engasjement

– Når en person fra den lokale finansinstitusjonen møter opp i klasserommet, oppstår en læring og et engasjement hos de unge som er uvurderlig. Faglig troverdighet og eksempler fra det virkelige liv er noe de unge trenger mer av i sin læring, sier Idar Kreutzer. På landsbasis deltok nær 27 000 elever i programmet Økonomi og karrierevalg forrige skoleår. 800 ansatte i finansnæringen har vært i skolen som lærere for en dag. 

Prisen deles ut under årets Finans Norges skolekonferanse for finansbedrifter i Oslo 23. august.