Hvordan ser fremtidens sykehus ut?

Nordland · 2 mai 2018

Hvordan ser fremtidens sykehus ut?

Juryen fra Helgelandssykehuset består av: Helen Katrin Åsli, Tomas Log, Ellen Marie Mellingen, Skule Stormdalshei, Ida Søfting Berg og Espen Walla Sørensen

I overkant av 100 elever fra Helse og oppvekstfag på Helgeland skal delta på den aller første Innovasjonscamp i samarbeid med Helgelandssykehuset.

-Vi er inne i den største satsingen på innovasjon og entreprenørskap mot helsefag-utdanningen i Nordland noen gang.
I samarbeid med Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og Helse Nord vil Ungt Entreprenørskap rette fokus på innovasjon i helsefagene, sier daglig leder Steve Hernes.  

-Dette er helt i samsvar med den gründerstrategien Nordland Fylke vedtok i 2017.
Her går det frem et klart ønske om å styrke utvikling av entreprenørskapstilbud rettet mot kvinner, eksempelvis ved å styrke tilbud på kvinnedominerte fag.
NFK ønsker et spesielt fokus på kvinner i entreprenørskaps-satsingen, sier Hernes

- Vi trenger innovative ungdommer

Vi trenger ungdommen som er fremtidens arbeidsgivere og arbeidstakere til å finne innovative løsninger for fremtidens helsesektor - allerede i dag!
- Det finnes en rekke utfordringer i dagens helsevesen som kan løses gjennom forskning og innovasjon.
En kontinuerlig jakt på bedre tjenester og produkter er helt grunnleggende for å kunne styrke helsetilbudet til befolkningen på Helgeland,
sier forskningsleder ved Helgelandssykehuset, Tomas Log.

Fredag 4.mai får elever fra Mosjøen vgs og Polarsirkelen vgs et reelt oppdrag gitt av Helgelandssykehuset, som fokuserer på tiltak som kan bidra til å løse de utfordringene som 
kommer i helsesektoren. Elevene får en definert problemstilling som de skal finne løsninger på i løpet av Innovasjonscampen.
De jobber i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

Jury-Helgelandssykehuset-UE18-3

Juryen fra Helgelandssykehuset består av: Helen Katrin Åsli, Tomas Log, Ellen Marie Mellingen, Skule Stormdalshei, Ida Søfting Berg og Espen Walla Sørensen

Store utfordringer i fremtidens helsesektor må løses av dagens unge;

  • økte behov og forventninger
  • høyere krav til innhold og kvalitet 
  • eldrebølgen skaper store utfordringer 
  • knapphet på helse- og omsorgspersonell 

 Dette vil kreve en mer fornuftig og effektiv bruk av ressursene, nye teknologiske løsninger og høy kvalitet på tjenestene, sier Hernes