Ørnes-elever til Nasjonal Energifinale

Nordland · 24 nov 2016

Det var elever fra Meløy Videregående skole avd. Ørnes som gikk av med seieren under Enova Innovasjonscamp i Stormen Bibliotek 23.November. Dermed skal de til Trondheim og representere Nordland i den nasjonale finalen til neste år. Onsdag 23.November møttes over 100 elever fra den videregående skole i Salten til Innovasjonscamp i Stormen BibliotekDet var Ungt Entreprenørskap i samarbeid med Enova som arrangerte denne dagen for elevene, som en del av Gründeruka GNIST.

Vinnergruppa fra Ørnes skilte seg klart ut i oppdraget : Fremtidens nabolag 

Ta utgangspunkt i en bydel eller et nabolag dere kjenner godt. Tenk dere at dere er byplanleggere og skal gjøre om dette området til fremtidens nabolag i 2030. De nye løsningene må ha minimale utslipp av klimagasser, lavt energibruk og de skal bruke fornybare energikilder. Forslaget til fremtidens nabolag skal inkludere flere typer bygninger samt gode løsninger for transport. Husk å tenk miljø i alle faser av prosjektet, det vil si i planleggings- og prosjekteringsfasen, under oppføring, under bruk og ved avhending. Løsningen de leverte var svært helhetlig og innovativ. Juryen bestod av Anne Marit Stork - Byggenæringens Servicekontor,  Terje Chruishinack - Bodø kommune, Kjell Ivar Helgesen - BRUS

image1

Vinnerne fra Meløy VGS: Birgitte Farestveit, Liv-Johanne Bjærang Isaksen, Andrine Braseth, Martin Tindvik. Her avbildet med juryen fra lokalt næringsliv i Bodø. 

Kunnskap og innovasjon skal bidra til å løse verdens energi- og klimautfordringer, og dette var tema for oppdragene elevene skulle løse.  – Det er dagens unge som skal finne framtidsrettede løsninger på noen av samfunnets mest prekære utfordringer. Da må vi involvere dem så tidlig som mulig. I prosjektet Energi for framtiden har vi utfordret elevenes kreativitet, samarbeidsevner og kritiske tenking. Jeg synes vi fikk mange spennende løsninger, sier Steve Hernes, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Nordland.