Politikerne og Skatteetaten inntar klasserommene

Nordland · 6 nov 2018

Innimellom kan det virke som om politikere krangler om det meste. Én ting er de rørende enige om, - viktigheten og verdien i å opprettholde vårt demokrati og våre velferdsgoder. Men dette må læres! 

Skatt-og-gull-og-saant_article

Derfor stiller blant annet representanter for alle politiske partier i Bodø opp, sammen med ansatte ved Skatteetaten, NHO Nordland og øvrig næringsliv, for å lære vel 900 elever på mellomtrinnet i Nordland om skatt og lokaldemokrati. I tillegg til Bodø, får flere skoler i Rana besøk av Skatteetaten med Vårt Lokalsamfunn. 

Dette skjer i forbindelse med en landsdekkende kampanje der Skatteetaten og SMSØ (Samarbeid mot svart økonomi) i samarbeid med Ungt Entreprenørskap, setter lokalsamfunnet på timeplanen fra uke 45.

- Gjennom Ungt Entreprenørskaps program «Vårt lokalsamfunn», får elevene i Nordland større kunnskap om hvordan lokalsamfunnet fungerer og de lærer om demokrati, yrker, lønn, skatt og velferd. Dette blir enda mer relevant for dem når de får lære dette fra aktører i arbeidslivet,sier daglig leder i Ungt Entreprenørskap Nordland, Steve Hernes.

Entreprenørskapsopplæring i grunnskolen er solid forankret i fylket, som har en egen strategi for Gründere i Nordland. Forrige skoleår ble det eksempelvis satt ny rekord i antallet elever som deltar i Ungdomsbedrift i den videregående skolen

Erfaringsdeling i klasserommet

Ungt Entreprenørskap ønsker å være en brobygger mellom skole og arbeidsliv, og jobber i uke 45 sammen med SMSØ og Skatt Nord for at barn og ungdom skal få økt kunnskap om lokaldemokrati, skatt, avgifter og økonomistyring. Onsdag 7. november skal SMSØ koordinator i Skatteetaten, Annelin Leirvik være "lærer for en dag". 

- Det er viktig for Bodø at flest mulig har lyst å bidra i samfunnet, og for å bidra så må kunnskap være tilstede. Jeg håper å lære elevene masse om samfunnet denne dagen. Det er spennende å være sammen med elever hele dagen, og meningene og tankene deres gjør opplegget ekstra lærerikt for alle som er tilstede, sier Annelin Leirvik. 

Forankret i overordnet del av læreplanene

Overordnet del av læreplanene sier at skolen skal legge til rette for tre tverrfaglige temaer, der demokrati og medborgerskap er et av temaene. 

Demokrati og medborgerskap skal gi elevene forståelse av de utfordringene som ligger i å leve sammen i et fellesskap og at alle har samme rett og mulighet til å delta i utformingen av samfunnet. Gjennom «Vårt lokalsamfunn» lærer elevene dette på en praktisk måte, og det blir enda mer relevant når vi bruker veiledere fra skatteetaten og SMSØ-samarbeidet, i tillegg til politikere, forklarer Hernes.

 SMSØ (Samarbeid mot svart økonomi) er et samarbeid mellom parter i arbeids- og næringslivet og Skatteetaten. SMSØ består av KS, LO, NHO, YS, Unio og Skatteetaten, og jobber forebyggende og holdningsendrende mot svart økonomi på flere områder som forbrukere, offentlige innkjøpere og barn/ungdom.