Rekord for Ungdomsbedrifter i Nordland!

Nordland · 15 feb 2018

Oscarsborg Bygg UB

Oscarsborg Bygg UB

Det er rekord i antallet elever i Nordland som har Ungdomsbedrift i den videregående skolen i Nordland.

I fjor var det 925 elever som deltok, og rekorden kan bli enda høyere i løpet av dette skoleåret, sier daglig leder Steve Hernes i Ungt Entreprenørskap.

På landsbasis deltar om lag 19 prosent av elevene på VG2 i Ungdomsbedrift (UB), mens tallet i Nordland er nær 30 prosent. – Dette er veldig bra, og særlig med tanke på at det fortsatt er stort potensiale. Flere studiesteder har ikke Ungdomsbedrift i dag, og noen studieretninger bruker metoden Ungdomsbedrift svært lite, sier Hernes.

Med dette er Nordland helt i landstoppen når det gjelder elever som har Ungdomsbedrift. Kun Sogn og Fjordane og Østfold har en relativ høyere andel. Dette blir flott å ta med seg inn i vår største arrangement, Fylkesmessa 12-13 mars. Da vil over 500 elever og lærere fra Brønnøysund til Andøy delta. Glasshuset i Bodø fylles til randen av spennende produkter og tjenester.

Inge Holm er styreleder i UE Nordland.

- Det er flere årsaker til at vi har flere ungdomsbedrifter i Nordland. Først og fremst er dette et resultat av en spisset og tydelig satsing fra UE Nordlands sin side. Det er all grunn til å berømme UE Nordland med sine ansatte, som gjør en kjempejobb med ut mot blant annet de videregående skolene i fylket. Det er mange aktiviteter fra UE Nordland som bidrar til å skape engasjement, skaperlyst og får frem entreprenørene i både elever og lærere. Dette gjør at Nordland ligger helt i tet i Norge. Et økende antall aktiviteter knyttet til grunnskolen er også viktig å få frem, sier Holm.

Nordland Fylkeskommune er den største og viktigste bidragsyter og samarbeidspartner for UE Nordland, ikke bare for videregående, men også for grunnskolen i fylket.

Når målene i læreplanen

Holm er rektor på Hadsel videregående skole, en skole som ligger i front i arbeidet med entreprenørskap.

- Jeg har vært heldig å komme til en skole for noen år siden, som hadde entreprenørskap nedfelt som et klart satsingsområde. Dette har vi fortsatt med og videreført retningen på. Det har gjennom årene vært mange flotte opplevelser for både elever og ansatte. Som jeg nevnte tidligere så mener jeg at arbeid med bl.a. UB er en superflott metode å jobbe med faglige læringsmål, ikke bare knyttet til de enkelte fagene elevene har, men de får god trening i mange av målene i generell del av læreplanen, sier Holm. 

Satser nå på Helse og Bygg
Under 3 prosent av elevene på Byggfag, og under 5 prosent av elevene på Helse og Oppvekstfag deltok i fjor i Ungdomsbedrift. Derfor satser UE Nordland nå særlig på disse studieretningene i år. I samarbeid med Troms og Finnmark og med støtte fra Sparebank Nordnorge-stiftelsen skal det igangsettes en rekke tiltak i landsdelen rettet mot både elever og lærere.
Torun Antonia Hansen er fagansvarlig og leder denne satsingen.
- Alle næringer og områder trenger fornyelse og ansatte som kan innovere, tenke nytt og finne løsninger på utfordringer – og kanskje spesielt innenfor helsesektoren er det viktig å starte tidlig med å utruste fremtidens ansatte. Det er en kjensgjerning at vi om få år vil være for lite hender i helsevesenet og det vil kreve innovative løsninger for å fylle behov til morgendagens pasienter og pårørende, sier Hansen.

- Dersom man tar tak i dette ved å skape arenaer for innovasjon allerede på videregående utdanning og lære elevene å identifisere reelle utfordringer både i helsesektoren og i samfunnet, vil de tilegne seg såkalte entreprenørielle ferdigheter og være viktige bidragsytere i fremtidens helsevesen, sier Hansen.

Oscars Bygg UB i Narvik
Da telleverket rundet rekorden på 907 elever fra i fjor, var det elevene ved Narvik vgs og i Oscarsborg Bygg som ble elever nummer 908, 909 osv..
- Oscarsborg Bygg UB tar små og store prosjekter innenfor tømrerfaget. Siden skolestart har vi arbeidet med et anneks, der vi har gjort hele arbeidet fra bunnen av og satt opp råbygget, sier daglig leder Patrick Nystad

Hele klassen er delaktig i bedriften og er sammen om prosjektene. I regi av skolen har de vært med på ulike prosjekter.

-Planen videre å ferdigstille annekset innvendig, da har vi vært med på å oppføre et bygg fra start til overlevering. Vi planlegger også å produsere hagebenker for videresalg, sier Nystad. 

OSCARSBORG BYGG4

 

Slik ser resultatene for Grunnskolen i Nordland ut 2017-2018: