Elevbedrift i valgfag = læringsglede!

UE Norge · 13 april 2016

Elevbedrift i valgfag = læringsglede!

Fire Security EB vant tittelen Telemarks Beste Elevbedrift 2016. Fra venstre: Elias Broide (teknisk ansvarlig), Oda Nygaard (nestleder), Silje Marie Johnsen (PR-sjef), Rikke Løkstad (daglig leder) og Karin Alise Langkjær (økonomiansvarlig). Foto: Emil Fabian Fink Eriksson, EmilFabian Photography

«Elevbedrift er gøy og sosialt. Du lærer både å være økonomisk og å tenke på andre. Det er også en veldig fin måte å være kreativ på, og du kan finne opp noe du selv ønsker å ha i samfunnet». 

Uttalelsen kommer fra Oda Nygaard på 10. trinn ved Kragerø barne- og ungdomsskole. Dette skoleåret har hun, Rikke, Elias, Karin Alise og Silje Marie drevet elevbedriften Fire Security EB. Gjennom elevbedriften har disse elevene fått anvende teorien de har lært på skolen på en praktisk måte. Elevene har utviklet et vindu som lukkes automatisk ved brann, og i samarbeid med brannvesenet og lokalt næringsliv har de laget en prototyp av vinduet. De har brukt digitale bildebehandlingsprogrammer, markedsført seg gjennom sosiale medier, gjort beregninger og laget budsjetter, og de har fått kunnskap om verdiskaping og en bedrifts rolle i samfunnet. Men kanskje det viktigste av alt: I arbeidet med elevbedriften har de utfordret seg selv, de har opplevd læringsglede, mestring og de har fått erfaring med å jobbe sammen som team.

Elevbedrift er læring på ordentlig. Elevbedrift er gøy! Det elevene lærer i elevbedrift kan de ikke lese seg til i en bok; det må erfares. 

Alle elever bør få oppleve Elevbedrift og få erfaring med entreprenørielle arbeidsformer på skolen. Derfor tilbyr vi i Ungt Entreprenørskap informasjonsmøter med ledelsen ved skolen, vi stiller opp på planleggingsdager for lærerne, inviterer lærere til kurs med kolleger ved andre skoler i fylket, kommer på besøk i klasserommet og følger opp både lærere og elever gjennom året med Elevbedrift. Materiell for elever og lærere ligger fritt tilgjengelig i  Elevbedrifts-løypa. Alle disse tilbudene fra Ungt Entreprenørskap er gratis. 

Rikke, Oda, Karin, Silje og Elias har drevet Fire Security EB i valgfaget Produksjon av varer og tjenester. Også i valgfagene Design og redesign, Sal og scene og Innsats for andre, danner Elevbedrift et inspirerende og lærerikt rammeverk for faget. Elevbedrift passer inn i fagene Utdanningsvalg og i Arbeidslivsfag. Programmet er fleksibelt; det kan drives intensivt i en kort periode eller over et skoleår. Ungt Entreprenørskap har verktøy for vurdering av elevenes arbeid. Elevbedrift kan med fordel organiseres som et flerfaglig prosjektarbeid der læreplanmål blant annet i matte, norsk, samfunnsfag og kunst og håndverk dekkes. 

Kontakt Ungt Entreprenørskap i ditt fylke for å komme i gang med Elevbedrift. Alle elever fortjener å få muligheten!