Norgesmester skal gjøre oppdrettsnæringen bærekraftig

UE Norge · 4 juni 2015

Norgesmester skal gjøre oppdrettsnæringen bærekraftig

Lotics SB fra Høgskolen i Ålesund er Norges beste Studentbedrift 2015. Fra venstre: Tor Kåpvik, fung. administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge, Thomas Stavik, Lotics SB og prisutdeler Dilek Ayhan, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet. Foto: Klaudia Lech.

Studentbedriften Lotics SB knytter oppdrett av settefisk med produksjon av grønnsaker i et lukket system. Løsningen ga NM-gull til studentene fra Ålesund.

– Her var det så mange sterke konkurrenter. Jeg ble helt satt ut da jeg forsto at det var vår bedrift som gikk helt til topps. Jeg er utrolig stolt av gruppen. Dette har vært teamarbeid fra første stund, sier Thomas Stavik, markedsansvarlig i Lotics SB. I to dager har Stavik alene representert bedriften da de tre medgründerne har vært opptatt med eksamen. De øvrige deltakerne er Vibeke Evensen, Jørgen Skarpnes og Dan Roger Lid. 

Utslipp av næringssalter er en stor miljøutfordring for oppdrettsnæringen, og bedriften utnytter planters evne til å ta opp næring og rense vann for å gjøre oppdrett av fisk mer bærekraftig.

Oversikt over alle vinnere og jurybegrunnelser er tilgjengelig på  presseservice. Bilder til fri bruk kan lastes fra  Flickr. Foto: Klaudia Lech.

”Studentbedriften har arbeidet med et nyskapende konsept med høy innovasjonsgrad, og som er veldig relevant for dagens lokale og globale utfordringer. Løsningen har et livsløpspersperspektiv, ved både å utnytte avfall som ressurs, samtidig som disse skaper nye produkter” heter det blant annet i juryens begrunnelse.

I to dager har studentbedrifter fra hele Norge konkurrert. De har presentert bedriftene sin fra scene og på stand. De har vært på intervju hos dommerne, som også har vurdert forretningsplanene. Nå venter EM i Lisboa, hvor de fire studentene skal presentere ideen sin for et internasjonalt publikum og konkurrere mot de beste fra hele Europa.

Får verdifull erfaring

– Disse studentene har fått en grunnleggende forståelse for innovasjonsprosesser, de har opparbeidet seg nettverk og de har fått testet ut forretningsideene sine i trygge rammer. Erfaringene deres vil komme både dem selv og samfunnet til gode – enten de velger å bli arbeidstakere eller arbeidsskapere. Norge trenger flere med denne kompetansen, sier Tor Kåpvik, fung. administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge.

Studentbedrift er et pedagogisk program som gir studenter kompetanse og kunnskap om bedriftsetablering gjennom et år med oppstart, drift og avvikling av egen bedrift. Bedriftene drives med støtte fra fagmiljøet ved høgskolen, og i tett samarbeid med mentorer og samarbeidspartnere fra lokalt arbeids- og næringsliv.

Ønsker flere studentbedrifter

NHO var en av grunnleggerne da Ungt Entreprenørskap ble stiftet i 1997, og NM for Studentbedrifter har de siste seks årene blitt arrangert i Næringslivets Hus på Majorstua.

– Entreprenørskap er en av suksesskriteriene for at vi skal klare omstillingen til en ny økonomisk og teknologisk virkelighet i Norge. Vi ønsker å inspirere enda flere utdanningsinstitusjoner til å legge til rette for studentbedrifter, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.

Ungt Entreprenørskap er del av JA Europe – Europas største tilrettelegger av entreprenørskap i utdanning. Medlemskapet gir norske elever og studenter mulighet for internasjonale erfaringer. I tillegg til Lotics SB, skal vinneren av Ferdprisen for største internasjonale potensial, CosyTech SB med studenter fra Handelshøyskolen BI og Markedshøyskolen, delta på EM i Lisboa 1. – 3. juli. 
 

Kontakter i Ungt Entreprenørskap Norge:

Wenche Wærner, kommunikasjonsansvarlig, mobil 934 37 800
Tor Kåpvik, fung. administrerende direktør, mobil 924 49 887