Runar Gundersen er Årets entreprenørskapslærer

UE Norge · 5 nov 2015

Runar Gundersen er Årets entreprenørskapslærer

Fra venstre: Vibeke Hammer Madsen, Runar Gundersen og Robert Eriksson. Foto: Virke.

På Virkes årskonferansemiddag ga Robert Eriksson prisen til Runar Gundersen fra Høgskolen i Telemark.

Årets vinner, Runar Gundersen, er en næringslivsmann som har begynt som lærer innen høyere utdanning. Han inspirerer studenter til entreprenørskap gjennom bruk av Ungt Entreprenørskaps program, Studentbedrift. Runar er en lærer som brenner for entreprenørskap og han har en lang og bred gründererfaring som studentene nyter godt av. Runar arbeider aktivt for entreprenørskapskulturen ved Høgskolen. Han ser hele skolen som en enhet og jobber for tverrfaglighet.

- Studentbedrift passer for alle linjene, og gjerne bland dem sammen, til tverrfaglig jobbing, sier vinneren.

I juryens begrunnelse heter det blant annet: "Årets entreprenørskapslærer har en helt unik dedikasjon til innovasjon og entreprenørskap. Han inspirerer egne studenter til å utvikle forretningsideer gjennom Studentbedrift. Virke og Ungt Entreprenørskap er svært opptatt av å fremme mer praksisorientert utdanning spesielt innenfor høyere utdanning."

Juryen har bestått av administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap, Anne Kathrine Slungård, og administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke, Vibeke Hammer Madsen.

- Høgskolen i Telemark jobber med entreprenørskap på en forbilledlig måte. Satsingen er forankret i ledelsen, og de har over mange år utviklet et meget kompetent fagmiljø. Runar er en primus motor i dette arbeidet. Jeg håper andre høgskoler lar seg inspirere av Runar og Telemark, sier Slungård.

- Jeg er veldig glad for å få dele ut denne prisen, sier Vibeke Hammer Madsen. - Norsk næringsliv har behov for kompetente mennesker som tør å satse på egen virksomhet. Dette må trenes i utdanningen. Runar er et strålende eksempel på hvordan dette bør gjøres, sier Madsen.

Premien til årets entreprenørskapslærer er å få skygge arbeids- og sosialminister Robert Eriksson og toppleder i Varner-Gruppen, Marius Varner, gjennom en arbeidsdag.
 

For mer informasjon, kontakt:
Øyvind Arum, Informasjonssjef i Virke, mobil 917 28 409
Wenche Wærner, kommunikasjonsansvarlig i Ungt Entreprenørskap Norge, mobil 93 43 78 00,