SMARTest i landet

UE Norge · 25 juni 2015

SMARTest i landet

Elever fra Bringedalsbygda skule fra Kvinnherad har blitt kåret til vinner i den nasjonale finalen i SMARTere energi 2015. 

Vinnerlaget hadde laget en modell av en pluss-skole, som skal produsere mer energi enn den bruker. Elevene imponerte juryen med måten de involverte nærmiljøet på – matavfall fra hele nabolaget skulle brukes til et kompostanlegg som sørget for varme til bygget.

I juryens begrunnelse heter det:

Elevene har på en god måte tenkt ut over her og nå, vist god evne til kreativ tenkning og viser et godt refleksjonsnivå rundt valgene som er tatt. Koblet til faglighet rundt energisparing og fornybar energi er dette et imponerende arbeid. 

Oppdraget som elevene jobbet med var laget av Enova, BIR, Odda Energi, Voss Energi og Moldestad Innovasjon.

I Telemark har elevene jobbet med utfordringer knyttet til temaer som solenergi, bølgekraft og tidevannskraft. Statoil har vært oppdragsgiver. Gruppen "Octagoni" fra Kragerø skole kom på en flott andreplass i den nasjonale konkurransen.

SMARTere energi er et program utviklet av Ungt Entreprenørskap som tilbys elever på 5. - 7. trinn. Vinteren 2015 har det vært gjennomført en rekke SMARTcamper på skolene, med lokale finaler og lokale juryer.