Ungdomsskole-NM i smarte pengeråd

UE Norge · 26 aug 2015

Ungdomsskole-NM i smarte pengeråd

Finans Norge utlyser en nasjonal konkurranse blant ungdomskoleklasser. 

Klasser som har gjennomgått opplæring i Økonomi og karrierevalg kan delta i konkurransen om å være  den beste privatøkonomiske rådgiveren.

Finans Norge håper på flere gode konkurransebidrag fra klasser over hele landet. I fjor bidro finansnæringen til at mer enn 21 000 elever i ungdomsskolen fikk opplæring i personlig økonomi gjennom programmet Økonomi og Karrierevalg sammen med Ungt Entreprenørskap (UE). Både finansnæringens medarbeidere som er ute i skolene og lærere kan motivere elevene til å delta i konkurransen.

Løs økonomiske utfordringer
Elevene skal løse noen økonomiske utfordringer, som ”Hvordan kan man styre hverdagsøkonomien samtidig som man klarer å sette av penger til sparing?” og ”Gi råd til en tenkt person som har fått økonomiske problemer, og hjelp vedkommende ut av det økonomiske uføret.”

Elevene skal redegjøre for sine anbefalinger og vise med et budsjett hvordan de vil gå frem.

Mer om konkurransen
Konkurranseperiode: Skolestart høsten 2015 – 15. februar 2016.
Jury: Finans Norge og Ungt Entreprenørskap. 
Premie: Det deles ut en pris som utgjør kr 500,- pr elev i klassen. Det samlede beløpet til elevene skal gå til et felles trivselstiltak for klassen.
Kåring av vinner: Det beste bidraget kåres i mars 2016 under European Money Week.
Hvem kan delta: Klasser som har deltatt i ”Økonomi og karrierevalg” kan sende inn bidrag til konkurransen. 

Les mer om konkurransen i brosjyren HER.  

Kontaktperson: fagsjef Hilde E. Johansen i Finans Norge, tlf. 996 97 167