Ansatte

UE Norge · 9 sep 2020

Dette er oss som jobber i Ungt Entreprenørskap Norge - UEs nasjonale sekretariat. Vår primære oppgave er å gjøre fylkesorganisasjonene gode! Vi har det overordnede ansvaret for de pedagogiske programmene og organisasjonens strategiarbeid. Vi er også ansvarlig for kontakten med sentrale myndigheter, nasjonale samarbeidspartnere og det internasjonale nettverket.

Grete Nykkelmo

Grete Nykkelmo Administrerende direktør

E-post: grete.nykkelmo@ue.no
Mobil: +47 913 11 000
Cathrine Jansen

Cathrine Jansen Prosjektleder

E-post: cathrine.jansen@ue.no
Mobil: +47 907 56 116
Helge Gjørven

Helge Gjørven Rådgiver

E-post: helge.gjorven@ue.no
Mobil: +47 906 42 126
Torild Mohn

Torild Nilsen Mohn Leder pedagogisk avdeling

E-post: torild.mohn@ue.no
Mobil: +47 400 85 121
Trine I. Haugaard

Trine I. Haugaard Koordinator videregående skole

E-post: trine.haugaard@ue.no
Mobil: +47 900 92 229
Hege Elisabeth Sætre

Hege Elisabeth Sætre Koordinator grunnskole

E-post: hege.elisabeth.satre@ue.no
Mobil: +47 920 30 072
Kjell Vidar Jørgensen

Kjell Vidar Jørgensen IKT-ansvarlig

E-post: kjell.vidar.jorgensen@ue.no
Mobil: +47 918 49 535
Ingvild K. Vederhus

Ingvild K. Vederhus Kommunikasjonsansvarlig

E-post: ingvild.vederhus@ue.no
Mobil: +47 917 58 429

Eleni Simeou Askim Rådgiver politikk og partnerskap (i permisjon)

E-post: eleni@ue.no
Mobil: +47 909 68 579
Stine Trebekk

Stine Trebekk Økonomiansvarlig

E-post: stine.trebekk@ue.no
Telefon: 472 93 452
Nimra Ghauri

Nimra Ghauri Regnskapsansvarlig

E-post: nimra.ghauri@ue.no
Telefon: +47 988 81 130
Yngve Lilledrange

Yngve Lilledrange Koordinator høyere utdanning

E-post: yngve.lilledrange@ue.no
Telefon: +47 472 43 664