Årsmøte UE Oslo mars 2013

Oslo · 20.mars 2013

Årsmøte i foreningen Ungt Entreprenørskap Oslo avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 12.00 hos Oslo Handelsstands Forening, Karl Johansgt. 37A.

Årsmøtet er UE Oslos høyeste organ. Alle lokallag (dvs. elevbedrifter, ungdomsbedrifter og studentbedrifter) og samarbeidspartnere kan fremme saker og delta på årsmøtet. 

Fristen for å melde saker til årsmøtet var 20. februar og påmeldingsfristen var 1. mars.
Kontaktperson er Siv Elin Dammen, oslo@ue.no, telefon 23 08 77 65 / 930 48 203.

De påmeldte til årsmøtet får tilsendt sakspapirene til årsmøtet. Innkallingen ligger vedlagt.

 

Utdrag fra vedtektene til UE Oslo

§7: Årsmøtet:Årsmøtet er Ungt Entreprenørskap Oslos høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes en gang i året, helst innen 15. april. Tid og sted kunngjøres to måneder før årsmøtet. Kunngjøringen skal også varsle om fristene for påmelding og innsending av saker til årsmøtet. Saksdokumenter sendes de påmeldte årsmøtedelegatene minst to (2) uker før årsmøtet, samt publiseres på UE Oslos nettsider.Innkallingen til årsmøte skal inneholde dagsorden, fortegnelse over tillitsvalgte som står på valg og nødvendig dokumentasjon til de saker som skal behandles. Lokallagene og samarbeidspartnerne kan fremme saker de vil ha behandlet på årsmøtet. Slike saker må være styret i hende skriftlig innen en måned før årsmøtet.

UE Oslos hovedsamarbeidspartnere