15. Beste ungdomsbedrift

Konkurransen er firedelt:

A. Delårsrapport
B. Utstilling
C. Panelintervju
D. Presentasjon av ungdomsbedriften på scene framfor jury og publikum

 

A) Delårsrapporten

Skal være i A4-format, maksimalt 12 sider (inkl. vedlegg, forside og bakside), og skal skrives som et helhetlig dokument.

Forsiden (omslaget) av delårsrapporten skal inneholde:

 • Ungdomsbedriftens navn.
 • Navnet på skolen ungdomsbedriften er tilknyttet
 • Årstall for når ungdomsbedriften er i drift
 • Navn på mentor og mentors arbeidsplass
 • Navn på ansvarlig lærer

Første side er en oppsummering og skal inneholde følgende momenter:

 • Bedriftens navn
 • Forretningsidé, formål/visjon
 • Produkt
 • Økonomiske nøkkeltall
 • Oppsummering av bedriftens aktiviteter
 • Innholdsfortegnelse

Delårsrapporten skal for øvrig inneholde informasjon om

 • Alle ansvarsområder som finnes i ungdomsbedriften
 • Den helhetlige markedsføringen av UBen
 • Økonomi m/en oppdatert regnskapsrapport
 • Samarbeid med mentor, næringsliv og nettverk
 • Læringseffekt
 • Potensial på lang sikt
 • Energibruk/energipåvirkning og miljøpåvirkning

Bedriften må medbringe delårsrapporten på messen i fem eksemplarer.

 

B) Utstilling

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:

 • estetisk uttrykk: utforming, informasjonskilde og kobling til bedriftens virksomhet
 • personlig uttrykk: salgs- og presentasjonsteknikk, produktkunnskap, samspill

 

C) Intervju

Intervjuet vil bli gjennomført på stand uten at lærer eller mentor fra næringslivet tilstede. Det varer i ca 5 -10 minutter. Juryen tar utgangspunkt i delårsrapport og vil legge vekt på følgende kriterier:

 • læringseffekt
 • samarbeidet i gruppen
 • kunnskap og forståelse av hvordan en bedrift fungerer
 • kunnskap og forståelse av hvordan en bedrift kan bli lønnsom
 • samarbeid med mentor og nettverksbygging

D) Presentasjon på scene

Presentasjonen er på inntil 4 minutter og skal dekke alle aspekter ved ungdomsbedriften. Ungdomsbedriften skal presentere sin virksomhet, og presentasjonen skjer i sal med publikum. Det er anledning til å benytte projektor og mikrofoner.

Presentasjonen blir bedømt etter:

 • struktur
 • innhold og relevans
 • utføring; presentasjonsteknikk, originalitet og bruk av visuelle hjelpemiddel.

Deltakere i konkurransen ”Beste Ungdomsbedrift” må laste opp delårsrapport (maks 12 A4 sider) i PDF-format. (Senest 10. februar.)

 

HUSK å merke filen med: UB navn + navn på skolen din + Beste UB.

(eks. Eksempel UB _Stjernen vgs_beste UB)

NB! Hvis ungdomsbedriften skal bruke en PP-presentasjon under presentasjonen, må den sendes på e-post til kim.larsen@ue.no  senest onsdag 5. mars. Kl 1200. Dere kan ikke gjøre endringer etter dette.

Tidligere vinnere i denne konkurransen:

Sine Cura UB, Nyalden vgs

Beste UB 2013: Sine Cura UB fra Nydalen vgs.

år pris plass bedrift skole
2013 Beste UB 1 Sine Cura UB Nydalen vgs
2013 Beste UB 2 UMK UB OHG
2013 Beste UB 3 UBhjelpen UB Lambertseter vgs
2013 Beste UB 3 Clix UB OHG
2012 Beste UB 1 Touch Finger UB Elvebakken vgs 
2012 Beste UB 2 Tackpoint UB Foss vgs
2012 Beste UB 3 IGuard UB Elvebakken vgs
2011 Beste UB 1 Half & Half Trade UB Lambertseter vgs
2011 Beste UB 2 Kakeløfteren UB Lambertseter vgs
2011 Beste UB 3 Sweatbusters UB Elvebakken vgs
2010 Beste UB 1 Multifilm UB Elvebakken vgs
2010 Beste UB 2 Blinkis UB Lambertseter vgs
2010 Beste UB 3 Dux Foss Musikkmanagement UB Foss vgs
2009 Beste UB 1 Inbag Solutions UB Foss vgs
2009 Beste UB 2 Antares smykkedesign UB Lambertseter vgs
2009 Beste UB 3 Cemawi import UB Foss vgs
2008 Beste UB 1 Dux Foss Musikkmanagement UB Foss vgs
2008 Beste UB 2 Ski og sykkel service UB Lambertseter vgs
2008 Beste UB 3 Imprimeo UB Lambertseter vgs
2007 Beste UB 1 Reklamemontørene UB Lambertseter vgs
2007 Beste UB 2 Dux Foss Musikkmanagement UB Foss vgs
2007 Beste UB 3 Quick Design UB Lambertseter vgs
2006 Beste UB 1 Blikkfang UB Etterstad vgs
2006 Beste UB 2 Make my Bed UB Etterstad vgs
2006 Beste UB 3 Kort – nok UB Sandaker vgs
2005 Beste UB 1 Sofahengerne UB Etterstad vgs
2005 Beste UB 2 Kartongholderen UB Ulsrud vgs
2005 Beste UB 3 Uena TT UB Hellerud vgs
2004 Beste UB 1 Storm UB Hellerud vgs
2004 Beste UB 2 Skrell UB Lambertseter vgs
2004 Beste UB 3 The Beauty of Henna UB Sandaker vgs