5. Beste markedsføring

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av bedriftens samlede markedsføringsprofil og vil spesielt vurdere:

  • Virkemidlene som bedriften har benyttet og bedriftens begrunnelse for valg av virkemidlene 
  • Hvordan bedriften har nådd ut til kundene/målgruppen
  • Hvordan bedriften har gjennomført markedsføringen av bedriften

Det er viktig at ungdomsbedriften får frem den totale markedsføringsaktiviteten i bedriften.

Eksempler på markedsføringsaktiviteter kan være: brosjyre/flygeblad, sosiale medier, bedriftens nettsted, reklamefilm, redaksjonell omtale i media, personlig salg/oppsøkende virksomhet, kampanje, profilering på messer, reklame etc. Det er ikke meningen at UBen skal ha benyttet alle disse virkemidlene, men at dere har en bevisst holdning til hva dere har valgt og hvorfor.

 

Deltakere i konkurransen om beste markedsføring skal sende inn en beskrivelse (maks 5 A4 sider) i PDF-format. (Senest 10. februar.)

Beskrivelsen skal inneholde informasjon om:

  • Punktene (kriteriene) over.
  • Arbeidsprosessen - f.eks. hvem i UBen gjorde hva.
  • Hvis dere har brukt nettverket deres til å utvikle (deler av) profilen, må dere gjøre rede for hvem som har vært involvert og hvordan dere har samarbeidet om utformingen av utrykket.
  • Dokumentasjon (bilder, oppslag, linker) på markedsføringsaktivitetene som er gjennomført. En eventuell reklamefilm må legges tilgjengelig på nett (YouTube, Vimeo eller lignende) og link må ligge i beskrivelsen.
  • Kontaktperson i UBen med telefon og epost da juryen har mulighet til å få svar på eventuelle spørsmål.

 

HUSK å merke filen med: UB navn+ navn på skolen din + markedsføring. (eks. Eksempel UB _Stjernen vgs_Markedsføring)

 

Tidligere vinnere av denne konkurrasen:

år pris plass bedrift skole
2013 Beste Markedsføring 1 M UB Foss vgs
2013 Beste Markedsføring 2 Second Sequins UB Akademiet vgs
2013 Beste Markedsføring 3 Butikkpriser UB Nydalen vgs