Frist for innlevering av årsrapport UB (Vgs.)

Oslo · 31.mai 2014

UE Oslo krever at årsrapport for ungdomsbedriften sendes inn til oss før vi utsteder attester til elevene. Når vi mottar årsrapporter sender vi ut attester til ansvarlig lærer på UB, som igjen deler ut til elevene.

Innsending av årsrapport kan gjøres på to måter:

1) Logg deg inn på bedriftens egen side på HER, velge satus avvikling pågår og last opp årsrapporten elektronisk i PDF-format. 2) Send årsrapporten til oss per post. Adresse: Ungt Entreprenørskap Oslo, postboks 7173 Majorstuen, 0307 Oslo.

Frist for å sende inn årsrapport (både per post og elektronisk) er 31. mai.
UE Oslo skriver ut attester og sender til ansvarlig lærer som deler ut til elevene.

For mer informasjon om framgangsmåte for avvikling av bedrit se HER.