Frist for innsending av årsrapport UB

Oslo · 31.mai 2015

AOOS

UE Oslo krever at årsrapport for ungdomsbedriften sendes inn til oss før vi utsteder attester til elevene.
Årsrapporten lastes opp på bedriftssiden hvor du registrerte ungdomsbedriften i høst. Lenke her

Når vi mottar årsrapporter, sender vi ut attester til ansvarlig lærer på UB, som igjen deler ut til elevene.

Mer om avvikling av ungdomsbedriften  her