Grønt bord finale (ungdomsskole)

Oslo · 21.november 2014

Ungt Entreprenørskap Oslo vil også i år gjenta suksessen Grønt bord.

Grønt bord er et undervisningsopplegg som bidrar til å nå læreplanens mål om entreprenøskap i faget mat og helse. Ungt Entreprenørskap Oslo står for kursing hvor lærerne blir satt istand til å gjennomføre Grundercamp i mat og helse faget på egen skole.

Gjennom Grønt bord får elevene et oppdrag som går ut på at de skal utvikle et nytt matprodukt, lage dette og reklamere for sin løsning. Dette organiseres av skolens lærere over to mat og helse økter, og de plukker ut de beste gruppene som får representere skolen i en felles finale for alle som er med i programmet. UE Oslo bidrar med kurs for lærere, undervisningsopplegg og hjelper med tilrettelegging på skolen, samt organiserer og inviterer til Grønt Bord finale 21. november.

 

 

Elever

elefantriving på Mathallen - lite

     

Tidsrammer:

Hva Når Hvor
Kurs i ”Grønt bord” for lærere.

18. september

kl. 12.00 – 15.00

Majorstua
Gründercamp lokalt på skolene, gjennomføres over to økter av 2 – 3 timer. Elevene får øve kreativitet, planlegge innkjøp, produsere og markedsføre eget produkt.

I perioden mellom

18. september og

21. november.

Skolen
UE Oslo inviterer de beste elevene fra hver skole til Gründercampfinale. 21. november.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du spørsmål ta kontakt med Lene Røisland på tlf 91889460 eller lene.roisland@ue.no