HR-kurs for ungdomsbedrifter (vgs.) - FULLT!

Oslo · 04.desember 2013

KURSET ER FULLBOOKET!

Innhold/program

-        Erfaringsdeling ifm. IA/HR-arbeid i ungdomsbedriften

-        Generelt om HR-arbeid i bedrifter

-        Hvordan skape resultater gjennom god personalpolitikk?

-        Konkrete tips og verktøy for god HR og ledelse

Sine Cura UB, NM 2013

Om kursholderne

Nav Arbeidslivssenter Oslo er en av våre samarbeidspartnere og er de som tilbyr IA-sertifiserig av ungdomsbedrifter. Senteret er et ressurs- og kompetansesenter for et inkluderende arbeidsliv (IA) og en deres hovedoppgave er å hjelpe bedrifter med å nå målene de har satt seg for IA-arbeidet. Kursholder fra Arbeidslivssenteret vil ta for seg økten med erfaringsdeling.

HR Norge
HR Norge er en uavhengig medlemsorganisasjon, og er Norges viktigste arena for profesjonelle innen HR og ledelse. Organisasjonens viktigste oppgave er å tilby kompetanse og nettverk om HR og ledelse gjennom rådgivning, kurs, konferanser, nettverk og medlemsmøter, samt å gi oppdaterte nyheter og bakgrunnsinformasjon om utviklingen innen faget.

Last ned invitasjon på høyre side.

NB! Påmeldingsfrist torsdag 24. oktober.