Kantinesamling og Grønt bord kurs (ungdomsskole)

Oslo · 21.september 2015

Elever

elefantriving på Mathallen - lite

Vi ønsker å invitere ansvarlige for elevkantinen på skolen og lærere i faget Mat og helse til en nettverkssamling og innføring i undervisnigsopplegget Grønt bord.

Grønt bord ( Innovasjonscamp) bidrar til å nå læreplanens mål om entreprenørskap i faget mat og helse og vi i UE Oslo vi på denne samlingen gjøre dere i stand til å gjennomføre Grønt bord på egen skole. Eelevene får et oppdrag, gitt av UE Oslo, som går ut på at de skal utvikle et nytt matprodukt, lage dette og reklamere for sin løsning. Dette organiseres av skolens lærere over to til tre mat og helse økter.

UE Oslo bidrar med kurs for lærere, undervisningsopplegg og hjelper med tilrettelegging på skolen. Om ønskelig bidrar vi også med kick off for elevene før gjennomføring og/eller som jurymedlemmer under presentasjonen til elevene ved den enkelte skole.

Kantinesamling er en nettverkssamling for dere som er ansvarlige for elevdrevet kantine eller ønsker å starte elevdrevet kantine. Her vil dere få tips og triks på hvordan organisere kantinene, oppskrifter og vi legger opp til erfaringsdeling blant deltagerne.

Håper å se deg der!

 
Fill out my online form.