Kick off for ungdomsbedrifter

Oslo · 11.september 2014

Ungdomsbedrift

Årets Kick off for ungdomsbedrifter skjer i Colosseum kino torsdag 11. september kl. 1300-1430.

Dette er stedet å være for alle som skal drive Ungdomsbedrift dette skoleåret!

Etterpå blir det nettverkssamling for UB-lærerne kl. 1500-1630 i Essendropsgate 3 (kantina).

Se vedlegg for invitasjon og program.

Påmeldingsfrist 9. september. Påmelding her