Kurs i Vårt lokalsamfunn (grunnskole)

Oslo · 16.mai 2013

Vårt Lokalsamfunn er rettet mot 4. trinn, men kan brukes på flere trinn. Programmet gir elevene innsikt i hvordan lokalt næringsliv og offentlig forvaltning påvirker deres hverdag. Det styrker også deres lokale identitet og viser hvordan de selv kan bidra til å styrke sitt eget lokalmiljø.

 Vårt Lokalsamfunn utføres av en ekstern veileder fra lokalt næringsliv eller offentlig forvaltning, som gjennomfører fem arbeidsøkter à en time. Blant annet får elevene bryne seg på følgende spørsmål – og drahjelp til å besvare dem:

• Hva er et lokalsamfunn?
• Klassen skal etablere butikk i nærmiljøet; hva trenger vi, og hva vil vi bygge?
• Hva finnes i et lokalsamfunn som dekker alle nødvendige behov?
• Hvordan ser et samfunn uten offentlige tjenester ut?
• Hva bruker vi skattepengene til?
• Hvordan sirkulerer penger i et lokalsamfunn?
Hele programmet er basert på elevaktivitet, diskusjon og refleksjon. Ressursmateriellet omfatter veilederhefte, materiell til gjennomføring av øktene og en arbeidsbok til hver elev.

Vårt lokalsamfunn

Vårt Lokalsamfunn stimulerer:

• bevissthet om lokal identitet
• kunnskap om ressursgrunnlag og lokalsamfunn
• næringsvirksomhet og yrkesgrupper
• demokratiske prosesser
• enkel økonomisk forståelse

Kurset varer i 2,5 time og holdes i Sparebanstiftelsens lokaler i Øvre Slottsgt. 3 i Oslo.

Veiledere Vårt lokalsamfunn

Veiledere fra arbeids- og næringsliv klare for en dag i skolen 2012

Les mer om Vårt lokalsamfunn og forankring i Kunnskapsløftet.