Lærerseminar - entreprenørskap i utdanning

Oslo · 28.mai - 29.mai 2015

28. og 29. mai inviterer Ungt Entreprenørskap i Østlandsregionen til seminar for alle lærere som er involvert i arbeidet med entreprenørskap på sin skole. Invitasjonen går til både lærere på ungdomstrinnet og i videregående skole 

Seminaret blir arrangert i Strømstad og koster kr. 2.300,- pr. deltaker i enkeltrom og kr. 2.000,- pr. deltaker i dobbeltrom. (kostpris for overnatting, bevertning og lokaler).

Se vedlegg for mer informasjon og detaljer om foredragsholderne. UE Oslo inviterer til nettverkssamling for Oslo-lærerne i forkant av middagen. 

For mer informasjon om arrangementet ta kontakt med UE Oslo v/Siv Elin Dammen. Påmelding til ostfold@ue.no. Påmeldingsfrist fredag 8. mai.