Lederkurs 1 for UB-elever (vgs.)

Oslo · 07.november 2013

NomenoUB (2)_lite

Innhold/program:

Kurset er todelt. Første halvdel omhandler lederrollen, ulike lederstiler, diskusjonsoppgaver og motivasjon. Andre halvdel tar for seg praktiske øvelser rundt temaene kommunikasjon og tillit.

Om kursholderne:
Oslo Handelsstands Forening (OHF) er en medlemsforening som arbeider for lønnsom, trygg og dyktig handel og service i Osloregionen. Kursholder Lars Fredriksen er utviklingssjef i OHF. Han jobber bl.a. med HR-rådgivning og opplæring.

UE Oslo arbeider med entreprenørskap i utdanningen. Vi administrerer bl. a det pedagogiske programmet Ungdomsbedrift på videregående skoler i Oslo.

Last ned kursinvitasjon på høyre side!

NB! Påmeldingsfrist torsdag 24. oktober.