Lederkurs del 2 med "Leder for en dag"

Oslo · 06.mai - 07.mai 2015

Lederkurs onsdag 6. mai og "Leder for en dag" torsdag 7. mai 2015 (hele dager)

Ivar_Elin

Kurs 6. mai kl. 0900-1500: Sentralen, Skippergata 22! Lunsj serveres!
-Erfaringsdeling fra UB-året
-Ledelse v/ Bjørn Kjærstad, lederutvikler i Hafslund
-Forberedelser til "Leder for en dag"
 

Leder for en dag 7. mai:
-Elevene er ute på tildelt leders arbeidsplass (individuelle avtaler) hele dagen
-Nettverkssamling for UB-elevene etter arbeidsdagen hos NHO i Næringslivets Hus, Middelthuns gate 22 kl. 16-17 med enkel servering.

Målgruppe: Daglig ledere i ungdomsbedrifter (vgs). Dette kurset passer for deg som har blitt enda mer interessert i ledelse gjennom året med UB og som kan tenke deg en lederkarriere.
Påmelding: Vi har begrensede plasser. Vi ber interesserte elever fylle ut dette søknadsskjemaet innen 20. april. Vi offentliggjør deltagerlisten siste uken i april.
 
Se vårt facebookalbum fra fjorårets arrangement.