Påmeldings- og innsendingsfrist til Fylkesmesterskap for studentbedrifter

Oslo · 09.november 2015

Velkommen til Fylkesmesterskapet for studentbedrifter i Oslo, en lærings- og konkurransearena for entreprenørielle studenter fra høyere utdanning i byen vår. 

Fristen for påmelding og opplasting er klokken 12:00 den 9. november. PÅMELDINGEN AV BEDRIFTER ER NÅ STENGT. Kun dokumentasjon og materiell som er sendt inn innen fristen, vil bli vurdert. Eventuell ppt/nettside til bruk under presentasjon tas med til arrangementet og leveres ved registrering mellom 11:30 og 11:50. 

Trenger din studentbedrift penger? Se fanen Propell nedenfor.
Velkommen til fylkesmesterskap!

FM SB

11:30-12:00  Registrering og kaffe (NB! Levere eventuell digital presentasjon før 11:50) 

12:00-13:30  Studentbedriftene pitcher

13:30-14:00 Pause, mat og mingel

14:00-14:40 Omvisninger - smakebiter fra museet

14:40-15:00 Paneldebatt 

14:00-15:30 Avslutning og premieutdeling 

Ca. 15:30 Vel hjem!

Beste Studentbedrift (Kvalifisering til Norgesmesterskap)

 • Vises det forståelse for virksomhetsetablering?
 • Dekker bedriftens produkt et behov i markedet som bidrar til økonomisk, kulturell og/eller sosial verdiskaping?
 • Fremstår bedriften troverdig?
 • Har bedriften identifisert, utnyttet og utviklet sitt nettverk i prosessen?
 • Viser deltakerne i bedriften tro på egen idé samt vilje og evne til gjennomføring?

Utgangspunkt for vurdering:
Forretningsplan (maks 15 sider).
Pitch på fylkesmesterskapet (maks 2 minutter)

Beste kulturelle entreprenørskap

 • Har bedriften klart å utvikle næringsvirksomhet med utgangspunkt i kultur?
 • Hvor originalt er produktet/tjenesten?
 • Skaper produktet/tjenesten både økonomisk og kulturell verdi?

Utgangspunkt for vurdering:
Valgfritt digitalt/trykket materiell
Pitch på fylkesmesterskapet (maks 2 minutter)

Innovasjonsprisen

 • Er løsningen ny eller delvis ny?
 • Vil løsningen kunne gi verdi? Er løsningen nyttig for noen?  
 • Har studentbedriften sannsynliggjort spredningsmulighet?  

Utgangspunkt for vurdering:
Pitch på fylkesmesterskapet (maks 2 minutter)

 
Nettverksprisen

 • Er nettverk og ressurser kartlagt og benyttet?
 • Har bedriften fått til et godt samarbeid med sin(e) mentor(er)?
 • Viser bedriften nødvendig vilje til å samarbeide med næringslivet?

Utgangspunkt for vurdering:
Forretningsplan (maks 15 sider).
Pitch (maks 2 minutter)

Profileringsprisen

 • Illustrerer og forsterker bedriftens profil og markedsføring forretningsideen?
 • Profilerer materiellet bedriften og dens produkter til sine definerte målgrupper?
 • Er materiellet nyskapende? 

Utgangspunkt for vurdering:
Valgfritt digitalt/trykket materiell
Pitch på fylkesmesterskapet (maks 2 minutter)

Beste pitch

 • Har pitchen struktur, innhold og relevans?
 • Viser studentene god presentasjonsteknikk, originalitet og engasjement?
 • Blir juryen overbevist om at dette er en bedrift som kan lykkes? 

Utgangspunkt for vurdering:
Pitch på fylkesmesterskapet (maks 2 minutter)

 

Påmelding av gjester/lærere
Påmelding av bedrift med deltakere (påmeldingen av bedrifter er stengt)

NB! Husk å navne filene med bedrift, skole og hva slags dokument (se eksempel nedenfor)
Til nettsider og arrangement
Opplasting av logo
Opplasting av bilde av bedriften

Til vurdering 
Opplasting av forretningsplan (stengt)
Opplasting av materiell til profileringsprisen (stengt) 
Opplasting av materiell til prisen for beste kulturelle entreprenørskap (stengt)

Informasjon om opplasting

 • Prøv å ikke lage for tunge filer. Da tar det tid for dere å laste opp og for juryene å laste ned.
 • Gi filene følgende navn Bedriftsnavn Skolenavn Innhold (for eksempel EtsySB HIOA Forretningsplan eller JaddaSB Westerdals Logo).
 • Last opp i riktig mappe i forhold til hvilke konkurranser bedriften er påmeldt. Et generelt tips er å melde seg på flest mulig kategorier.
 • Hvis dere har problemer med opplastingen så ta kontakt før fristen på 99303093 (Ellen).

Hvem som er dommere i de ulike juryene legges ut senest en uke før arrangementet

 • Beste Studentbedrift (Kvalifisering til Norgesmesterskap)
  • Henriette Larsen (Miniøya)
  • Stian Skarelven (Oslo Business Region)
  • Taral Jansen  (K8 industridesign)
  • Berit Solli (Arkitektbedriftene i Norge) 
 • Beste kulturelle entreprenørskap
  • Janne Ulven (Innovasjon Norge)
  • Kai Robøle (Waterfall og Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring)
  • Eline M. Melgalvis (Dextra Musica)
 • Innovasjonsprisen
  • Merete Grytten (Patenstyret) 
  • Thomas Hafstad (EVRY)
  • André Støylen (Sparebankstiftelsen DNB)
 • Nettverksprisen
  • Erik Paalsrud (Bayonette AS / Streamie Inc / CosyTech AS)
  • Kristian Wulfsberg Majer (The Garrison Group) 
  • Edvard Jung (Hyundai Motor Norway)
 • Profileringsprisen
  • Henriette Rasch (Creuna)
  • Bente Kristiansen (EVRY)
  • Laila-Josefin Azhar (UT: Studentbyrå)
 • Beste pitch 
  • Eivind Andersen (Oslo Håndverks- og Industriforening)
  • Jens Fredrik Ryland (SocialPilot AS)
  • Marius Våge (Alpilox SB) 

På bakgrunn av deltakelse og prestasjon på fylkesmesterskapet vil noen av studentbedriftene inviteres til å søke om Propellmidler. Inntil 25 000 kan gis til bedrifter som ønsker å videreutvikle sin bedrift. I 2014 fikk 27 ungdoms- og studentbedrifter i Oslo en slik propell av varierende størrelse. 
Disse bedriftene har vist

 • Engasjement, drivkraft og gjennomføringsevne.
 • Et tydelig behov og en plan for hvordan propellen skal brukes.
 • Potensial for verdiskaping.
 • At midlene kan utløse gode krefter.