Påmeldingsfrist og innsending til E-messe UB (vgs)

Oslo · 05.februar 2015

ALLE som skal delta på messen fyller ut denne:
Påmelding og innsending til konkurranser e-messe (Deadline 5. februar.)
 

De som skal være med i Beste flerårs- eller Beste Ungdomsbedrift må også fylle ut denne:
Innsending Beste Flerårsbedrift eller Beste Ungdomsbedrift (Deadline 5. februar.)

NB! Innsending av DVD/USB og beskrivelse av reklamefilm skal sendes per post (Deadline 26. februar.)

Li nk til konkurransene og krav til innsending finner du her under fanen konkurranser og påmelding

ny alle vinnere kom