Propellkafé (vgs)

Oslo · 08.desember 2015

propellkafe 2015

"Engasjement møter erfaring"

Tirsdag 8. desember 2015 kl. 1400-1600 arrangerer vi Propellkafé for ungdomsbedriftene i Oslo. Arrangementet er en del av prosjektet "Propell" og i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. 

Veiledere fra arbeids- og næringsliv gir ungdomsbedriftene tilbakemeldinger, råd og tips, og elevene får utvidet sitt nettverk.

Bedriften må ha

  • en gjennomførbar forretningsidé
  • høy motivasjon i UB-arbeidet
  • fokus på nettverksbygging

Bedriften må forberede en to-minutters presentasjon som holdes for de andre deltakerne uten tekniske hjelpemidler. Ta med forretningsplan!