Regnskapskurs UB-elever (vgs)

Oslo · 01.desember 2015

Innhold/program:

1) Grunnleggende forståelse og kunnskap om:

  • Hvorfor vi trenger et regnskap
  • Hvordan et regnskap er bygd opp
  • Aktuelle bokførings, skatte- og avgiftsregler for ungdomsbedrifter

2) Hva som kreves for å føre et tilfredsstillende regnskap, i BOKS:

  • Bilagshåndtering
  • Oversiktlighet
  • Kasse- og kontantregistrering (inklusive avstemminger)
  • Sluttregnskap (balanse og resultatoppstilling)

3) Praktisk regnskapsføring

  • Vi trener på i BOKS gjennom praktiske oppgaver

NB! Deltakere som melder seg på dette kurset må ta et forkurs på nett. Dette tar ca. 30-40 minutter!

Link til forkurs

Elevene må også ta med egen PC/MAC på kurset.

Om kursholderne:

Ansatte i Skatt Øst holder kursene. De kjenner programmet Ungdomsbedrift godt, og har flere års erfaring med å holde elevkurs for Ungt Entreprenørskap.

Lokalene har kantine hvor man kan kjøpe mat, men de tar kun bankkort.

Påmeldingsfrist 16. oktober

NB! Fortsatt ledige plasser til kurset kl. 1200-1500