Regnskapskurs UB-elever (vgs) FULLT!

Oslo · 26.november 2014

Kurset er fullbooket!

Innhold/program:

1) Grunnleggende forståelse og kunnskap om:

  • Hvorfor vi trenger et regnskap
  • Hvordan et regnskap er bygd opp
  • Aktuelle bokførings, skatte- og avgiftsregler for ungdomsbedrifter

2) Hva som kreves for å føre et tilfredsstillende regnskap, i BOKS:

  • Bilagshåndtering
  • Oversiktlighet
  • Kasse- og kontantregistrering (inklusive avstemminger)
  • Sluttregnskap (balanse og resultatoppstilling)

3) Praktisk regnskapsføring

  • Vi trener på i BOKS gjennom praktiske oppgaver

Deltakerne på kurset for utdelt en perm med alle foiler, oppgaver, huskelister, ordforklaringer, plass til egne bilag, bankutskrifter, mm. Permen er tenkt å være et verktøy som gjør det lettere for elevene å bruke kunnskapen som de erverver på kurset på egne forhold i ungdomsbedriften i etterkant.

Om kursholderne: Ansatte i Skatt Øst holder kursene. De kjenner programmet Ungdomsbedrift godt, og har flere års erfaring med å holde elevkurs for Ungt Entreprenørskap.

Lokalene har kantine hvor man kan kjøpe lunsj, men tar kun bankkort.

Påmeldingsfrist 24. oktober