Regnskapskurs UB-elever (vgs) FULLT!

Oslo · 16.november 2015

Innhold/program:

1) Grunnleggende forståelse og kunnskap om:

  • Hvorfor vi trenger et regnskap
  • Hvordan et regnskap er bygd opp
  • Aktuelle bokførings, skatte- og avgiftsregler for ungdomsbedrifter

2) Hva som kreves for å føre et tilfredsstillende regnskap, i BOKS:

  • Bilagshåndtering
  • Oversiktlighet
  • Kasse- og kontantregistrering (inklusive avstemminger)
  • Sluttregnskap (balanse og resultatoppstilling)

3) Praktisk regnskapsføring

  • Vi trener på i BOKS gjennom praktiske oppgaver

NB! De som melder seg på dette kurset må ta et digitalt forkurs på nett som tar ca. 30-40 minutter.

Link til forkurs

Elevene må også ha med seg egen PC/MAC på kurset.

Om kursholderne:

Ansatte i Skatt Øst holder kursene. De kjenner programmet Ungdomsbedrift godt, og har flere års erfaring med å holde elevkurs for Ungt Entreprenørskap.

Lokalene har kantine hvor man kan kjøpe lunsj, men tar kun bankkort.

Påmeldingsfrist fredag 16. oktober

PS: Begge kursene denne dagen er fullsatte!