Regnskapskurs for UB-elever (vgs.)

Oslo · 13.november 2013

  

Minota UB_lite

Innhold/program:

1) Grunnleggende forståelse og kunnskap om:

  • Hvorfor vi trenger et regnskap
  • Hvordan et regnskap er bygd opp
  • Aktuelle bokførings, skatte- og avgiftsregler for ungdomsbedrifter

2) Hva som kreves for å føre et tilfredsstillende regnskap, i BOKS:

  • Bilagshåndtering
  • Oversiktlighet
  • Kasse-og kontantregistrering (inklusive avstemminger)
  • Sluttregnskap (balanse og resultatoppstilling)

3) Praktisk regnskapsføring

  • Vi trener på i BOKS gjennom praktiske oppgaver

Deltakerne på kurset for utdelt en perm med alle foiler, oppgaver, huskelister, ordforklaringer, plass til egne bilag, bankutskrifter, mm. Permen er tenkt å være et verktøy som gjør det lettere for elevene å bruke kunnskapen som de erverver på kurset på egne forhold i ungdomsbedriften i etterkant.

Om kursholderne:
Ansatte i Skatt Øst holder kursene. De kjenner programmet Ungdomsbedrift godt, og har flere års erfaring med å holde elevkurs for Ungt Entreprenørskap. 

Last ned kursinvitasjon til høyre!

NB! Påmeldingsfrist torsdag 24. oktober.