Søknadsfrist for Årets entreprenørskapsskole i Oslo 2015

Oslo · 21.oktober 2015

Ungt Entreprenørskap Oslo vil hedre skoler som jobber godt med entreprenørskap i utdanningen. Årets entreprenørskapsskole premieres med kr. 10 000,-. 

Prisen deles ut under rektormøte i regi av Utdanningsadministrasjonen onsdag 11. november.

Utvelgelsen gjøres på bakgrunn av innsendt søknad (maks. 3 sider) og med disse kriteriene:

1. Forankring av entreprenørskap i skolens egne planer.

2. Gjennomførte entreprenørskapsaktiviteter i 2014-2015 og planer for 2015-2016.

3. Erfaringer og ringvirkninger av å drive entreprenørskapsarbeid på skolen.

Årets e-skole 2015

Frist for innsending av søknad er onsdag 21. oktober 2015.

Søknaden sendes på e-post til oslo@ue.no. Ta gjerne kontakt med daglig leder i Ungt Entreprenørskap Oslo, Siv Elin Dammen, på telefon 930 48 203 for mer informasjon.