TeknoVisjon (Ungdomsskole)

Oslo · 10.januar 2014

Ungt Entreprenørskap Oslo inviterer, i samarbeid med Naturfagssenteret på Blindern, ungdomsskoler i Oslo til å bli med på TeknoVisjon.

TeknoVisjon er et pedagogisk program hvor teknologi og design knyttes sammen med entreprenørskap.

I TeknoVisjon samarbeider hver skole med en bedrift som gir elevene et oppdrag de skal løse innen noen få dager. Elevene arbeider i grupper og konkurrerer om å finne den løsningen juryen mener er den beste. Juryen består av representanter fra bedriften og skolen, og de vurderer gruppene ut fra forretningsplan, modell og presentasjon. Vinnerne fra hver skole blir invitert til å delta i en finale på Universitetet i Oslo.

Mandag i uke 2 starter elevene  på sin skole hvor de får et oppdrag av sin oppdragsgiver og de arbeid med løsning tirsdag og onsdag. det er lokale skolefinaler på torsdagen. 10 januar blir de beste gruppene invitert til å representere skolen i finalen på Blindern.

Målet med TeknoVisjon er å øke fokus på realfag og få elevene til å se muligheter innenfor realfagene. Elevene får kunnskap om å jobbe med kreative prosesser, trening i organisering og fordeling av arbeid, lærer å samarbeide og får innblikk i arbeidslivet. Programmet dekker kompetansemål blant annet i fagene naturfag, norsk, kunst og håndverk, samfunnsfag og Utdanningsvalg.

 

Apalløkka- Tekno og design 1

Elever fra Årvoll skole