UB-kurs for yrkesfagslærere (Vgs.)

Oslo · 16.april - 01.januar 2013

Ungt Bygg UB, Sogn vgs

Meat'n Cakes UB, Etterstad vgs

Ren og Pen UB, Stovner vgs

Vi arrangerer kurs i programmet Ungdomsbedrift (UB) spesielt for lærere i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

De to siste skoleårene har vi gjennom Interreg prosjektet SE UT! hatt spesielt fokus på hvordan Ungdomsbedrift kan tilpasses yrkesfagene. Hvordan kan man igjen ha mer fokus på det praktiske arbeidet i ungdomsbedriftene som løser læringsmål i yrkesfagene?

Kurset vil gi lærerne en innføring i programmet Ungdomsbedrift , praktisk utprøving av ulike faser og øvelser og man vil få presentasjoner fra lærere i yrkesfag som har erfaring med Ungdomsbedrift.

For mer informasjon og påmelding ta kontakt med Hege Grande Fjellbirkeland hege.fjellbirkeland @ue.no  / 0047 936 73 134